Tjenester

Foredrag/undervisning

 

Temaer:

 

 • Skolevegring, bekymringsfullt skolefravær
 • Tilrettelegging for sårbare elever
 • Psykisk helse hos barn og unge
 • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge
 • Relasjonelle utfordringer i samarbeid
 • Observasjon

 

Veiledning

 

Til:

 • Skoler
 • BUP
 • Barneverntjenester
 • PPT
 • Skolehelsetjeneste
 • Kommunepsykologer
 • Tjenesteutvikling for barn og unge

 

Samtaler

 

 • Med foreldre og familier

 

 


© Copyright. All Rights Reserved.


Kontakt:

Oslo

92 82 65 11