Temakveld på Litteraturhuset


Sammen for mestring!Bekymringsfullt skolefravær/skolevegring -

hva virker?


Temakveld for fagfolk og foreldre Tilrettelegging på skolen, i relasjon med eleven, i hjemmet og i samarbeidet mellom alle involverte.Litteraturhuset i Oslo, sal Kverneland

18 september kl. 18.00 -20.30


Pris kr. 775, maks 40 deltakere

Bindende påmelding innen 1. september ved betaling på VIPPS (velg "kjøp og betal" og søk opp: Pedagogbistand Marit Tørstad)

Kan også sende faktura om det er mer praktisk, oppgi fakturainfo på e-post eller messenger.Om oss:
Marit Tørstad er spesialpedagog (Cand.ed.), spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut. Hun har jobbet med dette temaet fra ulike perspektiver over mange år, som lærer, PP-rådgiver, kliniker i BUP både poliklinisk og ambulant, samt veiledning, foredrag og undervisning og tverrfaglig samarbeid i kommunerMaila Olsen er utdannet allmennlærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i pedagogisk veiledning og organisasjon og ledelse, og arbeider som avdelingsleder på en videregående skole. Hun har lang erfaring fra arbeid med skolevegring og arbeid med frafall i videregående opplæring. Hun har gitt ut bøkene «Resiliens i skolen» og «Tett på».

© Copyright. All Rights Reserved.


Kontakt:

Oslo

92 82 65 11