Om

Om Marit Tørstad:

 

 

Utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut

 

 

Bred erfaring fra:

  • Skole
  • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)
  • BUP (psykisk helsevern for barn og unge)
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Kommuner
  • Helsedirektoratet
  • Folkehelseinstituttet (ADHD-studien)
  • RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, undervisning i spesialistutdanning)
  • Veiledning, kurs- og foredragsvirksomhet innen feltet 


Aktuelle lenker:


Kontakt:

Oslo

92 82 65 11


© Copyright. All Rights Reserved.